? Producent Pomp Perystaltycznych, Pompy perystaltyczne i węże perystaltyczne Grupa Watson Marlow

Przemys?

Wytrzyma?e, kompaktowe pompy przemys?owe do dozowania, pomiarów i transportu. Przep?yw do 400 galonów/minut?

Chemia

Dok?adne i niezawodne pompy do dozowania chemikaliów, bez uszczelek, d?awików lub zaworów, które mog? korodowa? lub zu?ywa? si?.

?ywno?? i napoje

Niewielka sk?adowa mieszania ?ywno?ci i napojów oraz szybki transport produktów o du?ej lepko?ci bez ich degradacji.

Woda i ?cieki

Wytrzyma?a i bezproblemowa pompa do samoczynnego odmulania, podawania warnika, odwadniania, k?aczkowania i dozowania chemikaliów.

Górnictwie

?atwiejsze pompowanie g?stszego szlamu, mniejsze zu?ycie wody. Krótsze czasy przestojów i ni?sze koszty cyklu ?ycia.

Rozwi?zania pomp do zastosowań OEM

Wspó?pracujemy z Tob?, by okre?li? optymalne parametry pomp, które zapewni? niezawodno?? produktów i Twoj? reputacj?.

Aktualno?ci

Watson-Marlow - Wspieramy prace nad opracowaniem i produkcj? szczepionki przeciwko koronawirusowi

bbin体育 格鲁竞技 幸运农场 AG体育 环球直播